אושר ע”י האסיפה הכללית של מייסדי ממלכת ישר-אל ;

להלן סדרת עקרונות והסכמות לחברים בממלכת ישר-אל; כל מייסד וחבר בממלכת ישר-
אל, מצטרף תוך הסכמה לעקרונות שלהלן:

 • אדם ריבוני או ריבון, הוא אדם השואף לעשות שלום, נמנע מתוקפנות, נמנע
  מלפגוע/להעליב אחרים ונמנע מלפגוע בכבודם וערכם של אחרים ;
  הריבון לא זקוק לעימות ולפגיעה באחר, אינו זקוק למשפט, בהיות כולנו יצורים
  אוהבי אדם; אם ריבון פגע בטעות, הוא יכול ונכון ללכת לאדם אחר ולהתנצל
  בפניו, על אי הנוחות שנגרמה.
 • זוהי דרך “מובנת מאליה” לחיים משותפים של “אנשים ריבוניים” אחד עם
  השני, בהיותנו יצורים רוחניים, מוסריים, שיכולים לנהוג זה בזה בלא להתבסס
  על חוק, אלא על פי הסכמות של ערכי מוסר מסוימים, לפי העיקרון: “כל מה שהייתי רוצה לקבל מאחרים, אני נותן להם בעצמי”;
 • ממלכת ישר-אל יוצרת קהילה שלא היתה כמותה מעולם, ממלכה אשר בה כל
  אישה היא מלכה וכל גבר הוא מלך  (הפוליארכיה הראשונה בהסטוריה
  העולמית), כל ילדה נסיכה וכל ילד נסיך; בממלכה כולם שווים ואין בה מנהיגים
  ומונהגים, אין בה נתינים וכולם נוטלים חלק בעשייה הממלכתית;
 • לממלכת יש ר-אל יש את כל הסממנים של ממלכה ריבונית, דגל, מטבע, בולים,
  מסמכים, מגילת עצמאות, מערכת בריאות, מערכת תמיכה לפיתוח הסקרנות
  והצמיחה האישית וכולם בה משתתפים ב לימודים הגבוהים ל ריבונות ואחריות
  אישית;
 • פניה של ממלכת ישר-אל לשלום והמנוע הפנימי שלה הוא אהבה.
 • ממלכת ישר-אל שואפת ליצור קשרים וחיבורים רבים ככל האפשר עם ממלכות וקהילות דומות ברחבי העולם ;
 • ממלכת ישר-אל פועלת לסייע לכל חברי הממלכה לפתח את האחריות האישית שלהם , את הלמידה העצמאית, את יכולת הביטוי ואת גילוי המתנה האישית שלהם לעולם ולחברה.

ריבונות היא קודם כל לקיחת אחריות אישית, אשר באה לידי ביטוי לפחות בדברים שלהלן :
1 . הריבון תמיד מברך את האדם האחר ומשפיע חיוך ואהבה ;
2 . הריבון חי על פי המצפון והצדק ונוהג ביושר ;
3 . הריבון סולד מפחדנות, שקרים ובגידה ;
4 . ריבון שואף תמיד לעמוד במילתו. במקרה ואי אפשר לבצע אותה, מתאם את השינויים עם האדם אשר לו היא ניתנה ;
5 . ריבון אינו מונהג ע”י פחד או ספק ;
6 . ריבון אינו נוהג בערמומיות ;
7 . ריבון חומל על החלשים ועוזר להם ;
8 . הריבון אינו מתערב בחייו הפרטיים של אדם אחר, אלא אם ביקש זאת ממנו ;
9 . ריבון לא קונה סחורה גנובה, כדי לא להיות שותף לגניבה וכדי לא לעודד את הגנב לפשעים חדשים ;
10 . ריבון אינו נוהג ברוע ומרמה ומתרחק מאנשים שזו דרכם במילה או במעשה ;
11 . הריבון תמיד מחזיר את מה שאבד לבעליו ;
12 . הריבון יוזם ומשתתף בעשיית מעשים טובי ם ;
13 . הריבון אף פעם אינ ו אדיש לצערו של אדם אחר ;
14 . הריבון לא אומר דברים מיותרים או פוגעניים ;
15 . הריבון שופט לטובה את מעשיו של אדם אחר, אם יש ספק/חששות, נוקט במידת החסד ופותר אותם לטובת האדם ;
16 . הריבון משתדל לוותר על השיפוטיות ובכל מקרה אינו שופט אנשים אחרים על פי עצמו, בהיות האנשים שונים זה מזה ;
17 . הריבון אינו דורש מאנשים אחרים, מה שלא אופייני להם וגם לא מתעקש ודורש מאנשים אחרים לעשו ת משהו ;
18 . הריבון שואל שאלות חוקר ולומד ואינו מצפה לקבל הכל “לעוס ומוכן” עם כפית של כסף ;
19 . הריבון לא חושב בשביל אנשים אחרים, הוא שואל ומקבל תשובה ; הוא לא מניח הנחות ;
20 . הריבון אינו מצדיק את הפשעים של אנשים אחרים ;
21 . הריבון לא לוקח רכוש של אחר ולא מקלקל רכוש של אחר ;
22 . הריבון מחויב לכבד ולאהוב את עצמו , וחי בהבנה שכאשר הוא מכבד את עצמו, עושה מעשים נדיבים ומדבר דברי אמת, הוא זוכה לכבוד מאנשים אחרים ;
23 . הריבון לוקח על עצמו ללמוד להגיד לא, ולא להבטיח מה שאינו יכול לעשות/לקיי ם ;
24 . ריבון מדבר לאדם אחר ישירות בעיניים, ולא מאחורי גבו ;
25 . ריבון עושה כל מאמץ, כדי להציל ריבון אחר שהסתבך/ נכנס לצרות;
26 . הריבון מחויב להגן על כבודו ועל שמו הטוב ;
27 . הריבון מתייחס בזהירות, בעדינות ובהרמוניה לטבע ולאדמה ;
28 . הריבון אף פעם אינו משפיל את עצמו בפני האויב, גם אם זו הדקה האחרונה בחייו ;

ממלכת ישר-אל פועלת כממלכה סוברנית כלפי מדינות, תאגידים וכד’;

 • תרומות לממלכה מוגבלות לסכום מקסימלי שמתקזז מדמי החבר, או: מתנה! ללא שום תנאי. אין תרומה מעבר לסכום מקסימלי, כדי למנוע חדירת גורמים אינטרסנטיים, ועל מנת למנוע תחושה של אדם שהוא שונה או בעל זכויות יתר מאחרים. כל תרומה לקבוצה – בין אם כספית ובין אם ע”י שירות או ברטרים – אינה מקנה לאיש זכויות יתר בממלכה ;
 • כל חבר זכאי לקבל מתוצרת ופירות הקהילה) מזון, מים, דלקים – או כפי שמגדירה הממלכה לפי הנסיבות) ;
 • כל קהילה התיישבותית של הממלכה יכולה להתמחות בייצור בתחום מסוים, כדי לאפשר חילופי שירותים או סחורה בין הקהילות השונות ;
 • הממלכה שואפת לחבור ולשתף פעולה עם ממלכות וקהילות דומות – לעניין זה ייווצרו בעתיד נספחים לתקנון זה בהתאם לחיבורים שייווצרו.
 • הממלכה שואפת למזער את התלות בממסד, בכל תחומי החיים, לרבות: מים, מזון, אנרגיה, תחבורה (מקומית ובינלאומית), תעשיות מגוונות, בנייה, חקלאות, למידה, הכשרות וכו’ ;
 • הממלכה שואפת לחבור להכרה בחקיקה בינלאומית, בדומה לקהילה באיסלנד, וכצעד מקדים כבר חברה לממלכה דומה ומוכרת בביילורוסיה; כל זאת ללא פגיעה בתקנון ובזכויות של הממלכה ;
 • הממלכה יוצרת בולים ומטבעות משל עצמה ועושה ככל האפשר בכדי לפעול בעצמאות כלכלית ;
 • חותמות: לכל ריבון יש חותמת אישית המשמשת אותו כאוטוגרף; בנוסף יש לממלכה חותמות נוטריוניות, חותמות דואר, חותמות קונסולריות ועוד ;

כל אדם שמוכן לקבל על עצמו את הסכמות התנהלות ממלכת ישר-אל , יכול/ה להצטרף כחבר/ה בממלכה, באופן הבא :

 • הכרזת ריבונות אישית ;
 • התחייבות להתנהגות ריבונית והשתתפות בשיעורי ריבונות אישית של הממלכה ;
 • הסכמה עם החוק הטבעי, תקנון הממלכה, חזון הממלכה, מגילת העצמאות והחוקה שלה ;
 • התחייבות שלא להשתמש בסמים בשטח  הממלכה ולא לשהות בה תחת השפעת סמים ;
 • תשלום דמי כניסה חד -פעמיים (לצורך הכנת חבילת המסמכים והחותמת האישית) או שירות או ברטרים שווי ערך ;
 • תשלום חודשי לתמיכה בממלכה בס ך 99 ₪ (או בדרך אחרת – לפי פירוט מקרים – מי שמתיישב ועובד במקום לעומת תורמים או תומכים, תוך התחשבות במצב כלכלי) ;
 • הכנת חותמת אישית בקוטר 42 מ”מ עפ”י דוגמה שיקבל ;
 • הכנת חבילת מסמכים אישיים הכוללים הכרזות, חוזים ועוד בהתאם לצורך ולצמיחת הממלכה; למשל הצטרפות לנאמנות (טראסט), ביטוחים ועוד ;
 • לקיחת אחריות אישית לפעולה לביצוע או קידום מטרות ומהלכי הממלכה ;
 • לקיחת אחריות אישית בהשתתפות באסיפות הממלכה ופעולותיה ;

*הכרזה על ריבונות אישית והכנת מסמכי ריבון אינם הופכים אוטומטית את האדם לריבון וחבר קבוע בממלכה; התנהגות ריבונית היא זו שעושה אדם לריבון.

ממלכת ישר-אל פועלת בהתאם לחוק הטבעי, שבו הקרקעות המים ושאר המשאבים שייכים לבורא, ואין לאיש זכות לסחור ברכושו של הבורא ;
הממלכה פועלת להתנהל בשלום עם כל אדם וגוף, תוך כבוד הדדי וכיבוד זכויות האדם החי ריבון על משאבי הבורא ;
רכוש אישי – מוגדר על ידי הממלכה (בשונה מרכוש “פרטי” לפי חוקי התאגיד ישרא–הל) ;

3 מחשבות על “תקנון ממלכת ישר-אל”

 1. יהיה מישהו שישפוט את האנשים ? לדוגמה, אדם שגנב מאדם אחר מי ידון ויחליט בעניין ?

  1. לשאלתך: יש לנו בית משפט ריבוני עליון, שכל ריבון יכול לפנות בנושא פגיעה בגופו או רכושו, בית משפט ריבוני עליון הוא בעל סמכות עליונה על בתי משפט אחרים, כי אנו תחת החוק המקובל (Common Law), החוק המקובל הוא יותר גבוה באררכיית החוקים מחוקי התאגידים וחוק האדמירליות הימי “החוקים של תאגיד מדינת ישראל”,

   לשאלתך הבאה: אין לנו שירותי קבורה בממלכה, מי שמת מת פשוט נקבור באדמה וזהו,

   ולשאלתך הבאה, הבאה, הבאה: אנו לא שואלים שאלות מי ואיך ומה……… אנחנו יוצרים, פשוט עושים את מה שצריך, בלי לשאול שאלות…… מי שצריך טיפול כזה או אחר, יש מרפאים בממלכה ויטפלו בכל נפגע פרטני
   ומי שרוצה יכול להמשיך להשתמש בשירותי הבריאות של התאגיד,

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

YOUR CART
 • No products in the cart.
Scroll to Top
0